ALV-laskuri

ALV-laskuri eli arvonlisäverolaskuri on työkalu arvonlisäveron laskemiseksi. Yleensä ALV-laskurilla voidaan laskea vero verottomaan summaan tai vero verollisesta summasta.

Mikä on Alv?

Arvonlisävero eli ALV on kulutusvero, joka maksetaan lähes kaikista tuotteista ja palveluista valtiolle. Arvonlisäverosta vapautettuja toimialoja ovat:

 • terveyden- ja sairaanhoito
 • sosiaalihuolto
 • yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, korkeakouluopetus ja taiteen perusopetus
 • rahoitus- ja vakuutuspalvelut
 • osa esiintymispalkkioista
 • tekijänoikeudet
 • kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus
 • postin yleispalvelut
 • eräät muut tavarat ja palvelut (esimerkiksi arpajaisten järjestäminen)

Arvonlisävero korvasi vanhan liikevaihtoveron 1. kesäkuuta 1994. Se on käytössä maakohtaisin verokannoin kaikissa EU-maissa.

Nettikasinolla pelaaminen on arvonlisäverotonta, ja siksi kannattaakin tarkistaa uudet kasinot.

Miten Alv lasketaan?

Arvonlisävero voidaan laskea peruskaavoilla:

ALV = Myyntihinta * ALV-kanta / (1 + ALV-kanta)

Myyntihinta = Veroton hinta * (1 + ALV-kanta)

ALV = Ostolaskun summa * ALV-kanta / (1 + ALV-kanta)

Miten arvonlisävero toimii?

Kun alv-velvollinen yritys myy tavaran tai palvelun asiakkaalleen, se lisää myyntihintaan arvonlisäveron. Asiakas voi olla toinen yritys tai yksityishenkilö. Veron maksaa tavaran tai palvelun kuluttaja osana tuotteen tai palvelun hintaa.

Arvonlisäverovelvolliset yritykset tilittävät arvonlisäveron kuukausittain Verohallinnolle. Maksettava veron määrä on myynnin ja ostojen arvonlisäveron erotus. Mikäli yritys jää saamisen puolelle arvonlisäverossa, veron voi vähentää tulevina kuukausina. Palautusta saa vasta liiketoiminnan päättyessä.

Arvonlisäverovelvollisia ovat yritykset tai yhteisöt, jotka eivät ole vapautettuja arvonlisäverosta toimialansa vuoksi, tai niiden liikevaihto on yli 15000 euroa vuodessa.

Alv laskurin käyttö

ALV-laskuri on yleensä työkalu, joka helpottaa arvonlisäveron laskemista eri tavoin ja eri alv-kannoin. Laskuun syötetään yleensä joko verollinen tai veroton summa. Sen jälkeen voi olla erikseen verokannan syöttö, jonka jälkeen käyttäjä valitsee, että miten vero lasketaan; verosumma, verottomasta verollinen tai verollisesta veroton.

Arvonlisäverokannat Suomessa

Suomessa on käytössä useampia arvonlisäverokantoja.

Yleinen alv-kanta 24%

Yleisen arvonlisäverokannan piiriin kuuluu valtaosa tavaroista ja palveluista. Yleinen arvonlisäkanta tulee muuttumaan Suomessa 1. syyskuuta 2024. Uusi verokanta on 25,5%.

Alennettu alv-kanta 14%

Alennetun arvonlisäverokannan piiriin kuuluvat elintarvikkeet, rehut ja ravintola- ja ateriapalvelut. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että alkoholijuomat ovat aina yleisen arvonlisäverokannan alaisia.

Alennettu alv-kanta 10%

Alennettu arvonlisävero 10% on voimassa seuraaville tuotteille ja palveluille:

 • kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet (painetut ja sähköiset julkaisut)
 • lääkkeet
 • liikuntapalvelut
 • sisäänpääsymaksut kulttuuri-, viihde- ja urheilutilaisuuksiin, esimerkiksi teatteriin, sirkukseen, elokuvanäytöksiin, näyttelyihin sekä huvipuistoihin, eläintarhoihin ja museoihin
 • henkilökuljetukset (bussit, junat, taksit, kotimaan lentoliikenne)
 • majoituspalvelut (hotellit, motellit, matkustajakodit, maatilamajoitus, leirintäalueiden teltta-, asuntoauto- ja vaunupaikat sekä mökkien vuokraus)
 • televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset

Nollaverokanta

Muutamilla tuotteilla ja palveluilla on nollaverokanta eli niistä ei peritä arvonlisäveroa. Näiden myyjällä on kuitenkin arvonlisäveron vähennysoikeus. Näitä ovat:

 • arvonlisäverolaissa määriteltyjen vesialusten myynti, vuokraus ja rahtaus sekä näihin aluksiin kohdistuvat työsuoritukset
 • jäsenlehtien painosten veroton myynti yleishyödyllisille yhteisöille
 • varastointimenettelyihin liittyvä veroton myynti (verovarasto alvissa)
 • vienti EU-alueen ulkopuolelle
 • tavaran myynti EU-maihin arvonlisäverovelvollisille ostajille (ohje alv EU-tavarakaupassa)
 • muut kansainväliseen kauppaan liittyvät tavaroiden ja palvelujen myynnit, esim. tavara- tai henkilökuljetus lentokoneella suoraan EU:n ulkopuolelle

Ostajalle on annettava lasku

Arvonlisäverovelvollisen yrityksen tai yhteisön on annettava ostajalle kuitti tai lasku kaikista arvonlisäverollisista myynneistä. Poikkeuksena ovat pienimuotoiset myynnit, kuten yksittäiset kirpputorimyynnit, yksityiset myyntitapahtumat ja automaattimyynti.

Kuitista tai laskusta pitää ilmetä kaupan osapuolet yhteystietoineen, myytyjen tavaroiden tai palveluiden kuvaus sekä niiden yksikköhinnat ja määrät, alv-erittely, myynnin loppusumma, päivämäärä ja maksutapa. Kuitin tai laskun antamisvelvollisuuden laiminlyönti johtaa veronkorotukseen, joka on 15% veron määrästä.

Arvonlisäveron laskeminen hinnasta

Arvonlisäveron laskeminen hinnasta onnistuu kaavalla:

ALV = Ostohinta * ALV-kanta / (1 + ALV-kanta)

ALV = Veromäärä

Ostohinta = Ostoksen verollinen hinta

ALV-kanta = Tuotteen arvonlisäverokanta

Miten veroton hinta lasketaan verollisesta kokonaissummasta?

Arvonlisäveron laskeminen hinnasta onnistuu kaavalla:

ALV = Myyntihinta * ALV-kanta / (1 + ALV-kanta)

ALV = Veromäärä

Myyntihinta = Tuotteen verollinen hinta

ALV-kanta = Tuotteen arvonlisäverokanta

Verotuksen lyhyt historia

Arvonlisävero otettiin käyttöön Suomessa vuonna 1. kesäkuuta 1994. Se korvasi aikaisemman liikevaihtoveron, jonka hallinnointi oli vaikeaa ja monimutkaista. Lisäksi arvonlisävero otettiin käyttöön osin Suomen verotuksen EU-harmonisoinnin vuoksi ja Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. Arvonlisävero teki Suomen verojärjestelmän helpommaksi ja houkuttelevammaksi ulkomaisille yrityksille, jotka suunnittelivat liiketoiminnan aloittamista tai laajentamista Suomeen.

Arvonlisäveroa edelsi liikevaihtovero, joka oli käytössä 1941-1994. Sen piti alkujaan olla vain tilapäinen vero sodan takia romahtaneiden tullimaksujen paikkaamiseksi. Vuonna 1942 vero jäi kuitenkin pysyväksi. Vero oli alkujaan 10 prosenttia, ja se kipusi melko nopeasti 18 prosenttiin.

Arvonlisävero on lisännyt ja vakauttanut valtion verotuloja merkittävästi. Lisäksi se on nostanut tuotteiden ja palveluiden hintoja – niin hyvässä kuin pahassa.

Yhteenveto

Arvonlisävero on kulutusvero, joka peritään tavaroista ja palveluista tuotteen tai palvelun arvonlisäverokannan mukaan. Joitakin tuotteita ja palveluita sekä toimialoja on vapautettu verosta kokonaan.

Voimassa olevat verokannat ovat Suomessa: yleinen alv-kanta 24%, alennetut alv-kannat 10% ja 14% sekä nollaverokanta.